Maj 2006:

Kapitel 3: Finansielle ydelser og investeringsforeninger (pdf)
Med chefkonsulent Carsten Smidt, specialkonsulent Jesper Mølbæk og fuldmægtig Kenneth Lundgaard Christensen
Kapitel 7: Tv (pdf)
Med fuldmægtig Michael Klöcker
Konkurrenceredegørelsen 2006, Konkurrencestyrelsen

September 2005:

Elselskabernes udrulning af fibernet (pdf)
Med specialkonsulent Michael Fibiger og konsulent Jens Carstensen
Rapport, Konkurrencestyrelsen

Juli 2004:

Trade Reforms and Informality - The role of labour market imperfections in macroeconomic adjustments in developing countries (pdf)
Speciale ved vejleder Henning Tarp Jensen
Økonomisk Institut
Københavns Universitet

September 2003:

Glem Velfærden - En socialdemokratisk vision for fremtidens Danmark
Med Søren Lippert, journalist
160 s., Forlaget Big City Books
Lån den på biblioteket.

Maj 2003:

Medvirket til dataindsamling i:
Henrik Hansen, John Rand and Finn Tarp:
Are FDI Inflows Complements or Substitutes Across Borders: Empirical Evidence from Five Asian Countries (pdf)
Development Economics Research Group (DERG)
Økonomisk Institut
Københavns Universitet

Marts 2003:

Foreign Direct Investment (FDI) in Five Developing Economies in East Asia and South East Asia - Descriptory Survey of FDI in Vietnam, China, Indonesia, Thailand and Malaysia by Industrial Sectors, Geographical Locations, Source Countries and Contractual Types (pdf)
Development Economics Research Group (DERG)
Økonomisk Institut
Københavns Universitet

Oktober 2002:

From Lomé to Cotonou - Explaining Change in EU-ACP Special Relations in the 1990's (pdf)
Øvelsesoplæg ved vejleder Martin Dahl
Økonomisk Institut
Københavns Universitet

April 2002:

International handel og global økonomisk integration - Globalisering før 1. verdenskrig og efter 2. verdenskrig belyst gennem international handel (pdf)
Øvelsesoplæg ved vejleder Martin Kjeldsen-Kragh
Økonomisk Institut
Københavns Universitet

December 2001:

Agricultural Development and Growth – Constraints Facing Sub-Saharan Africa (pdf)
Med Samir Babali og Terhi Heinonen
Eksamensprojekt, Videregående Udviklingsøkonomi, ved Rasmus Heltberg
Økonomisk Institut
Københavns Universitet

Januar 2001:

Direkte udenlandske investeringer og international handel - substitution og komplementaritet (pdf, fig1, fig2, fig3)
Med Marie Larsen Kunst
Bacheloropgave ved vejleder Søren E. Frandsen
Økonomisk Institut
Københavns Universitet

Maj 2000:

Forskning i den Økonomiske og Monetære Union (pdf)
Nyhedsbrev med sammendragning af forskningsresultater vedr. ØMU'en
Economic Policy Research Unit (EPRU)
Økonomisk Institut
Københavns Universitet

Maj 1999:

To tropiske vækstøkonomier - en sammenlignende analyse af Brasilien og Nigeria i perioden 1850 til 1914 (pdf)
Oplæg i Økonomisk Historie ved vejleder Klaus Svanholm Nielsen
Økonomisk Institut
Københavns Universitet