Fra oktober 2006
til januar 2009:

Tillidsrepræsentant (DJØF) i Konkurrencestyrelsen

Fra januar 2006
til oktober 2006:

Tillidsrepræsentantsuppleant (DJØF) i Konkurrencestyrelsen

Fra september 2003
til marts 2004:

Foredrag i partiforeninger m.m.
”Glem Velfærden — En socialdemokratisk vision for fremtidens Danmark”

Juli 2000 (tre uger)

Volontør, fransk organisation Concordia
Ain-distriktet, Frankrig

Påsken 2000

Mellemfolkeligt Samvirke, International Leader Training Seminar
Ebeltoft

Juli 1999 (to uger)

Volontør, engelsk sprogskole, estisk udvekslingsorganisation ESTYES
Tallinn, Estland

1999 (hele året)

Medredaktør til ugentligt nyhedsbrev om EU-stof i danske dagblade
Europæisk Ungdom (Den Danske Europabevægelses ungdomsorganisation)

Fra august 1998
til december 2003:

Medejer af oversættelsesvirksomhed ”Andersen & Nielsen”
med Klaus Nielsen
Regnskab og oversættelser fra fremmedsprog til dansk

Fra februar 1997
til juni 1997:

Værnepligtig, Søværnets Bevogtning og Nærforsvar
Flådestation Korsør