Marts 2012:

Eurofi, 1 dag
København

September 2010:

Eurofi, 3 dage
Bruxelles

Oktober 2009:

Eurofi, 3 dage
Göteborg

Juni 2009:

ECB and its Watchers XI, 1 dag
Frankfurt

December 2008:

”Economic Developments in European Competition Policy”, 1 dag
CRA, Bruxelles

Fra november 2008 til januar 2009:

”Projektarbejde og projektstyring – at indgå i projekter”, 2 moduler
Økonomi- og Erhvervsministeriet v. Attractor

Oktober 2008:

"Netværksuddannelse", 2 dage
DJØF's tillidsrepræsentantkursus

Maj 2008:

"Løn i staten", 2 dage
DJØF's tillidsrepræsentantkursus

April 2008:

Udstationering i Kommissionens DG COMP
Unit F1 – transport and postal services
Undervisning: Antitrust training cycle + Mergers training cycle

Fra januar 2008 til marts 2008:

"La France et l'Europe", avanceret niveau (C1), 20 lektioner
Fransk konversationskursus, Institut Français, København

Fra september 2007 til december 2007:

"La France et l'Europe", avanceret niveau (C1), 28 lektioner
Fransk konversationskursus, Institut Français, København

Fra september 2007 til november 2007:

"Forhandler ++ uddannelse", 3 moduler og opgaver
DJØF's tillidsrepræsentantkursus

August 2007:

Kursus i alment fransk, avanceret niveau (C1), 14 lektioner
Institut Français, København

Maj 2007:

"Møde- og forhandlingsteknik"
Økonomi- og Erhvervsministeriet

Januar 2007:

"Basis forhandlerkursus", 2 dage
DJØF's tillidsrepræsentantkursus

September 2006:

"Rammer og Indhold", 3 dage
DJØF's tillidsrepræsentantkursus

August 2006:

Kursus i undervisningspædagogik, 2 dage
Pædagogisk Center
Københavns Universitet

December 2005:

"Competition Law and Media Content"
British Telecom, London
Global Competition Law Center, Brügge

November 2005:

Internt kursus i konkurrenceret
Konkurrencestyrelsen

Oktober 2005:

"KR2006 - Godt sprog og gode tekster" v. Line Pedersen
Konkurrencestyrelsen

September 2005:

"God praksis i ministerbetjening"
Økonomi- og Erhvervsministeriet

Marts 2005:

Forvaltningsretskursus v. Folketingets Ombudsmand
Konkurrencestyrelsen

Marts 2005:

Regnskabskursus v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Konkurrencestyrelsen

December 2004:

"Margin Squeeze under EC Competition Law with a special focus on the Telecommunication Sector"
British Telecom, London
Global Competition Law Center
, Brügge

Fra august 2003 til
september 2004:

Spansk Begyndersprog, HF Tilvalgsfag
C-niveau (ikke afsluttet)
Københavns Voksenuddannelsescenter, Gasværksvej

Juni 2003:

Fransk Fortsættersprog, Gymnasial Højniveau (karakter skr. 9, mdt. 11)
A-niveau
Frederiksberg Studenterkursus

Juni 2002:

Fransk Begyndersprog, HF Højniveau (karakter skr. 11, mdt. 10)
B-niveau
Vesterbro HF

Juni 2001:

Fransk Begyndersprog, HF Tilvalgsfag (karakter 10)
C-niveau
Vesterbro HF